motheranddaughter (2)

Wielkie inspiracje każdego dnia

14 kwietnia 2015

Dopiero od niedawna stałym elementem wychowania dziewczynek jest rozwijanie w nich takich cech jak kreatywność i odwaga. Przez wieki pewnych atrybutów odmawiano dziewczynkom, bo generalnie odmawiano ich kobietom.

Czy wiecie, że do XIX wieku kobiety nie patentowały swoich wynalazków? Ich wkład w rozwój nauki i techniki ujmowany był w oględne słowa – odnotowywano owszem, że „pomagały” swoim mężom ale nie ranga wynalazku tylko raczej lojalność wobec mężczyzny i jego życiowej drogi przynosiła kobiecie honor.

Pierwsze kobiety – wynalazcy (czy też „wynalazczynie”) nadal pozostają anonimowe. Rzadko wspominają o nich podręczniki historii i współcześni rodzice, którzy chcieliby pokazywać swoim córkom inspirujące wzory po prostu ich nie znają.

Pierwsze wynalazki kobiet opatentowano dopiero po roku 1809. Dzisiaj to około 10% wszystkich zgłaszanych patentów. Hmm, nadal niezbyt wiele… Przyjemnie jest więc dowiedzieć się, że wynalazki Polek to aż 16 procent! I zapewne będzie ich coraz więcej.

Innowacyjność dotyczy każdej dziedziny i wychowanie także jest polem do poszukiwania nowych rozwiązań.

Współczesne kobiety, które są matkami wiedzą już o tym doskonale. Wymyślając zabawy dla swoich dzieci także maja prawo czuć się wynalazcami.